Naj javno stranišče

Opis projekta

Odpravljanje ovir v bivalnem in delovnem okolju – predstavitev projekta Naj javno stranišče

Osebam s KVČB predstavlja dostopnost oz. nedostopnost do javnih sanitarij veliko oviro pri vključevanju v socialno okolje. Zaradi specifike bolezni potrebujejo hiter in stalen dostop do sanitarij povsod kjer se gibljejo, tako doma, na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah in krajih, kjer opravljajo vsakdanje opravke ali jih obiskujejo kot turisti. Zato društvo od leta 2009 izvaja akcijo Naj javno stranišče, katere namen je spodbuditi lokalne skupnosti in druge javne institucije k razmisleku o pomenu javnih stranišč za osebe s KVČB pa tudi za druge uporabnike in jih urediti.

V prvem letu izvajanja akcije smo ugotovili, da stanje na tem področju ni najboljše, zato smo se odločili, da bo akcija postala stalna. Od takrat dalje vsako leto pod drobnogled vzamemo več občin in dodamo nove kategorije ocenjevanj. Tako smo v letu 2012 in 2013 ocenjevali tudi stranišča ob gastroenteroloških ambulantah 11 bolnišnic po Sloveniji, v letih 2013 do 2015 javna stranišča v zdravstvenih domovih. Od leta 2016 smo akcijo nadaljevali v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji občin in kategoriji bencinskih servisov. Istega leta smo izdelali mobilno aplikacijo pod naslovom »Najbližji WC« in vanjo vpisali lokacije ocenjenih javnih stranišč. V aplikaciji so zbrane ocene vseh let do sedaj in nam omogočajo spremljanje napredovanja ali nazadovanja posamezne lokacije javnega stranišča. V letu 2017 smo izdelali nalepko o mobilni aplikaciji, s katero smo opremili posamezne lokacije ocenjenih javnih stranišč.

 

V letu 2020 in 2021 smo zaradi epidemije COVID-19  kriterijem za ocenjevanje dodali nove zahteve, povezane z epidemijo, občinam pa posredovali priporočila NIJZ glede vzdrževanja javnih stranišč. Kategorijo občin smo razdelili v dve skupini, in sicer skupino mestnih občin in skupino ostalih občin. Prav tako smo nadaljevali z ocenjevanjem v kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah v Sloveniji.

 

Po trinajstih letih izvajanja akcije »Naj javno stranišče« ugotavljamo, da se naš trud obrestuje. Slovenska javnost dobro pozna akcijo in na tak način tudi težave oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo, ki nujno potrebujejo javna stranišča. Še vedno so nujne izboljšave, zato bomo akcijo nadaljevali tudi naslednje leto. Občinam bomo predlagali izboljšave, kot sta postavitev usmerjevalnih tabel in označenost na stavbi (oznaka »WC« na vratih javnega stranišča). Prav tako jim bomo svetovali pri opremi sanitarij, namenjenih invalidnim osebam (namestitev odlagalnih polic, obojestranska držala ob straniščnih školjkah, držalo nad pisoarjem in zaprti koš za odpadke ...), ter upoštevanje priporočil NIJZ o uporabi razkužila in papirnatih brisač namesto sušilcev.

Še vedno zasledujemo cilj, da bi vsaka občina v Sloveniji imela javna stranišča, ki bi bila urejena ter lepo vzdrževana.