Naj javno stranišče

Kriterij ocenjevanja

JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI

Javna stranišča v občinah smo ocenjevali v dveh ločenih kategorijah, in sicer v kategoriji mestnih občin in v kategoriji ostalih občin.

Ocenjevali smo po naslednjih kriterijih:

 • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, v turističnih zemljevidih, na INFO točki, z usmerjevalnimi tablami)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na velikost občine)
 • SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih)
 • OPREMA (dotrajanost in delovanje)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, razkužilo za roke)

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE (na invalidskih vozičkih) smo še posebej vzeli pod drobnogled in ocenjevali:

 • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na INFO točki, z usmerjevalnimi tablami)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • OPREMA (dotrajanost, delovanje, straniščna školjka (nizka), obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, držalo nad školjko, odlagalna polica, umivalnik v višini 65–70 centimetrov, pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili, vrata v stranišče, ki so široka 90 centimetrov in prostor za obračanje vozička v premeru 150 cm)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, zaprt koš za higienske odpadke)

 

JAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI

Stranišča na bencinskih servisih smo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

 • DOSTOPNOST (plačljivost/neplačljivost)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (na stavbi in obvestilnem znaku ob avtocesti)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • ŠTEVILO SANITARIJ
 • SANITARIJE ZA INVALIDE (iskanje ključa, dostopnost, velikost, pripomočki)
 • OPREMA (dotrajanost, delovanje)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, razkužilo za roke)