Naj javno stranišče

Kriterij ocenjevanja

JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH PO SLOVENIJI

Javna stranišča v občinah smo ocenjevali v dveh ločenih kategorijah, in sicer v kategoriji mestnih občin in v kategoriji ostalih (nemestnih) občin. Ocenjevali smo po naslednjih kriterijih:

 • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, na usmerjevalnih tablah)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • ŠTEVILO SANITARIJ (primerno število sanitarij glede na velikost občine)
 • OPREMA (dotrajanost in delovanje opreme)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, razkužilo za roke)

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE na invalidskih vozičkih:

 • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, z usmerjevalnimi tablami)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • OPREMA (dotrajanost, delovanje, straniščna školjka (nizka), obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, držalo nad školjko, odlagalna polica, umivalnik na višini 65–70 centimetrov, pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili, vrata v stranišče, ki so široka 90 cm, in prostor za obračanje vozička v premeru 150 cm)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, zaprt koš za higienske odpadke)

 

JAVNA STRANIŠČA BENCINSKIH SERVISOV OB AVTOCESTAH PO SLOVENIJI

Stranišča na bencinskih servisih smo ocenjevali po naslednjih kriterijih:

 • DOSTOPNOST (plačljivost/neplačljivost)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (na stavbi in obvestilnem znaku ob avtocesti)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na velikost bencinskega servisa)
 • OPREMA  (dotrajanost, delovanje)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, razkužila za roke)

Kriterij SANITARIJE ZA INVALIDE na invalidskih vozičkih:

 • DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo)
 • OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, z usmerjevalnimi tablami)
 • UREJENOST (higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čistilke)
 • ŠTEVILO SANITARIJ (primerno glede na velikost bencinskega servisa)
 • OPREMA  (dotrajanost, delovanje, straniščna školjka (nizka), obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, držalo nad školjko, odlagalna polica, umivalnik na višini 65–70 centimetrov, pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili, vrata v stranišče, ki so široka 90 cm, in prostor za obračanje vozička v premeru 150 cm)
 • HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo, zaprt koš za higienske odpadke, razkužilo za roke)