Domov eUčilnica | Društvo KVCB

Kriterij ocenjevanja

Javna stranišča v občinah

● DOSTOPNOST: urnik, plačljivost/neplačljivost, lokacija stranišča glede na ostalo infrastrukturo.
● UREJENOST: higiena prostorov.
● OZNAČENOST DOSTOPA: v stavbi, turističnih mapah, na informacijskih točkah, na usmerjevalnih tablah.
● ŠTEVILO SANITARIJ: primerno število sanitarij glede na velikost posamezne občine.
● OPREMA: dotrajanost in delovanje opreme.
● HIGIENSKI MATERIAL: zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/ električni sušilnik za roke.

SANITARIJE ZA INVALIDE

● DOSTOPNOST (urnik dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa).
● UREJENOST: higiena prostorov.
● OZNAČENOST DOSTOPA (v stavbi, turističnih zemljevidih, na informacijskih točkah, z usmerjevalnimi tablami).
● OPREMA (dotrajanost, delovanje, nizka straniščna školjka, dostopna z obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se dvigajo, odlagalna polica, umivalnik v višini 65 – 70 cm pod katerim je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za klic v sili in vrata v stranišče, ki so široka 90 cm in se odpirajo navzven).
● HIGIENSKI MATERIAL (zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/sušilec ter zaprt koš za higienske odpadke).

Bencinske črpalke

● DOSTOPNOST: plačljivost./neplačljivost.
● UREJENOST: higiena prostorov.
● ŠTEVILO SANITARIJ: 1, 2, 3, 4, več.
● OZNAČENOST DOSTOPA: na stavbi, na obvestilnem znaku ob avtocesti.
● SANITARIJE ZA INVALIDE: iskanje ključa, dostopnost, velikost, pripomočki (držala ob straniščni školjki …).
● OPREMA: dotrajanost in delovanje opreme.
● HIGIENSKI MATERIAL: zaloga straniščnega papirja, mila in brisač/električni sušilec za roke.