Opis projekta

Odpravljanje ovir v bivalnem in delovnem okolju – predstavitev projekta Naj javno stranišče

Osebam s KVČB predstavlja dostopnost oz. nedostopnost do javnih sanitarij veliko oviro pri vključevanju v socialno okolje. Zaradi specifike bolezni potrebujejo hiter in stalen dostop do sanitarij povsod kjer se gibljejo, tako doma, na delovnem mestu, v šolah, bolnišnicah in krajih, kjer opravljajo vsakdanje opravke ali jih obiskujejo kot turisti. Zato društvo od leta 2009 izvaja akcijo Naj javno stranišče, katere namen je spodbuditi lokalne skupnosti in druge javne institucije k razmisleku o pomenu javnih stranišč za osebe s KVČB pa tudi za druge uporabnike in jih urediti. V prvem letu izvajanja akcije smo ugotovili, da stanje na tem področju ni najboljše, zato smo se odločili, da bo akcija postala stalna. Od takrat dalje vsako leto pod drobnogled vzamemo več občin in dodamo nove kategorije ocenjevanj. V letu 2012 smo ocenjevali javna stranišča 35 občin, 49 bencinskih servisov ob avtocestah po Sloveniji in stranišča ob gastroenteroloških ambulantah 11 bolnišnic po Sloveniji. V letu 2013 smo k obstoječim trem kategorijam dodali še eno kategorijo, in sicer Zdravstvene domove v 10 mestih po Sloveniji. V letu 2014 smo preverili stanje v kategorijah občin in bencinskih servisov, preverili stanje v 10 novih zdravstvenih domovih po Sloveniji, v katerih smo izvajali akcijo Trenutno odsoten – hvala za razumevanje in dodali novo kategorijo večjih nakupovalnih centrov (po en center v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Celju in Kopru). V letu 2015 smo akcijo izvajali v kategoriji občin in bencinskih servisov ter v 10 novih zdravstvenih domovih po Sloveniji, v katerih smo izvajali akcijo Trenutno odsoten – hvala za razumevanje.
V letu 2016 smo akcijo nadaljevali v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji občin in kategoriji bencinskih servisov. Pregledali in ocenili smo javna stranišča v 70 občinah in 53 bencinskih servisih. Ob svetovnem dnevu stranišč 19. novembru smo v uporabo dali mobilno aplikacijo “Najbližji WC”, ki je na voljo za operacijske sisteme Android in iOS. Glavni namen aplikacije je uporabniku najti najbližje odprto javno stranišče in ga do tja tudi voditi. Mobilna aplikacija je brezplačna.V letu 2017 smo ocenjevanje javnih stranišč izvajali v dveh kategorijah, v kategoriji občin in kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah. Obiskali smo 75 občin in 54 bencinskih servisov.

V letu 2018 smo ocenjevanje javnih stranišč prav tako izvajali v dveh kategorijah, v kategoriji občin in kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah. Obiskali smo 80 občin in 55 bencinskih servisov.

V letu 2019 bomo ocenjevanje javnih stranišč prav tako izvajali v dveh kategorijah, v kategoriji občin in kategoriji bencinskih servisov ob avtocestah. Naziv naj javno stranišče za leto 2018 v kategoriji občin je dobila Mestna občina Koper, zato bo zaključna prireditev letošnje akcije 22. novembra 2019 ob 17.00 uri v Gledališču Koper.